Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

szkoła SPdP

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Rok szkolny 2018/2019

klasa 1A

7A/8A SP

3A Gim.

klasa 2A/3A

klasa 3B

wych. M. Kozłowskawych. J. Molczykwych. J. Grudzimski

Rok szkolny 2017/2018

klasa 1A 2A
G3A

klasa 3A

klasa 3B

 
wych. Jędrzej Molczykwych. Jacek Grudzimskiwych. Bartłomiej Szappanos

Rok szkolny 2016/2017

klasa IIc IIIa
GIM Ia IIIc

klasa IIa IIIa

klasa IIb IIIb

cala_klasa_207drzewo-klasa-2??????????????
  wych. A. Jastrzębska  wych. K. Krawczyk  wych. J. Grudzimski

Rok szkolny 2015/2016

 

klasa Ia IIb

klasa IIa IIIa

klasa IIc IIIb ZRWe

wych. K. Krawczyk
wych. M. Wicińska
wych. J. Grudzimski

Rok szkolny 2014/2015

klasa
Ia

klasa
Ib

klasa
I/II/IIIa

klasa
II/IIIb

wych. K. Krawczyk
wych. M. Kowalewskiwych. J. Grudzimskiwych. P. Główka-Sawicka
M. Kozłowska
zdj klasowe??????????sspp 1 2 3 aKLASA 2 3 B SSPdP

Rok szkolny 2013/2014

klasa I/IIa

klasa I/IIb

  
SSPdP 1_2asspdp 1_2b
 wych. J. Grudzimski wych. P. Główka-Sawicka

Rok szkolny 2012/2013

klasa I

klasa II/III

  

Rok szkolny 2011/2012

klasa I

klasa I/II/III