Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/19 W PLACÓWKACH
FUNDACJI POMOCY LUDZIOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna 22 – 31 grudnia 2018 r.
Ferie zimowe 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
województwa dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019 r.
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
21 czerwca 2019 r.
Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.
Dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 listopada 2019 r.
1 stycznia 2019 r.
1 maja 2019 r.
3 maja 2019 r.
20 czerwca 2019 r.
Dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktycznych
2 listopada 2018 r.
2 stycznia 2019 r.
2 maja 2019 r.
Zebrania z rodzicami
(nauczyciele wychowawcy)
15 października 2018 r. – Białołęka
12 października 2018 r. – Wawer
21 stycznia 2019 r. – Białołęka
24 stycznia 2019 r. – Wawer
10 czerwca 2019 r. – Białołęka
13 czerwca 2019 r. – Wawer
Terminy związane z klasyfikacją semestralną i roczną 21/24 stycznia 2019 r.
10/13 czerwca 2019 r.