Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

EFS

efs

Dzięki staraniom Dyrekcji Szkoły oraz Zarządu Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, w 2006 roku nasza szkoła przystąpiła
do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
„Zakup nowoczesnego sprzętu specjalistycznego ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ciągu 2006 roku otrzymaliśmy pomoce dydaktyczne wykorzystywane na lekcjach na każdym etapie edukacyjnym. Są to pomoce wspierające pracę nauczyciela w prowadzeniu zajęć z kształcenia zintegrowanego, matematyki, języka polskiego, historii, biologii, chemii czy fizyki. Pomoce te zostały rozdysponowane według potrzeb nauczycieli w danym roku szkolnym.

Kolejną transzą przekazanego nam sprzętu były komputery oraz sprzęt specjalistyczny przeznaczony do pracy z uczniem niepełnosprawnym ruchowo w placówkach specjalnych i integracyjnych. Dzięki specjalnie dostosowanym klawiaturom, myszkom czy ekranowi dotykowemu nasi niepełnosprawni ruchowo uczniowie mogą korzystać z komputerów.

Sprzęt specjalistyczny do terapii logopedycznej oraz sprzęt wspomagający terapię zaburzeń psychosomatycznych jest wykorzystywany w codziennej pracy szkolnych logopedów.

Dzięki pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego uruchomiliśmy w Szkole trzy nowe sale:

  • salę doświadczania świata
    • salę do prowadzenia terapii Biofeedback
    • salę do terapii Integracji Sensorycznej