Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

historia szkoły

Szkoła podstawowa jest placówką oświatową o uprawnieniach szkoły publicznej, a jej jednostką prowadzącą przez wiele lat była Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym kierowana przez Krzysztofa Komana. Obecnie od kwietnia 2018 r. organem prowadzącym jest Fundacja Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami pod kierownictwem Krystyny Nyc-Gepchard. Szkoła jest jedną z pierwszych placówek powstałych w nurcie inicjatyw społecznych odpowiadających na ówczesne zapotrzebowanie. Owo zapotrzebowanie, to objęcie efektywną nauką uczniów z bardzo nasilonymi sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Kalendarium

Ok. 1990 r. – powstanie świetlicy terapeutyczno-integracyjnej prowadzonej przez Dorotę Koman.

1 września 1992 r. – świetlica przekształciła się w Szkołę Podstawową Niepubliczną Dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym mieszczącą się pomieszczeniach spółdzielni mieszkaniowej na warszawskiej Pradze przy ul. Łukowskiej:

– pierwsi uczniowie: Małgorzata Tomaszewska, Piotr Koman, Robert Jeżewski;

– pierwszy dyrektor – Ewa Miastowska;

– pierwszy nauczyciel – Beata Rola;

– pierwszy asystent – Jacek Grudzimski.

1994 r. – przeprowadzka na ulicę Tarnowiecką.

1995 r. – dyrektorem szkoły został Pan Jarosław Rola, który z powodzeniem pełni tę funkcję po dziś dzień. Od tego czasu szkoła nabrała „rozpędu” – systematycznie się rozwija.

Rok szkolny 1997/1998 – przeprowadzka na ulicę Elekcyjną. W tym czasie szkoła liczyła już 3 klasy, a część zajęć prowadzili nauczyciele ze szkoły ogólnodostępnej.

1999 r. – przeprowadzka na ulicę Konarskiego, zajmujemy część, a po kilku latach już cały domek nr 84 oraz kilka dodatkowych pomieszczeń w innych domkach.

2000 r. – przy szkole podstawowej powstaje gimnazjum, a od 2003 roku odbywają się egzaminy po jego ukończeniu.

2003 r. – zmiana nazwy na Szkoła Podstawowa Niepubliczna przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym.

Rok szkolny 2007/2008 – rozpoczęło łącznie 67 uczniów, swoją wiedzą i umiejętnościami służyło im wtedy 39 osób pracujących w szkole.

grudzień 2007 r. – przeprowadzka na ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 4, prawdziwy skok jakościowy – na Jelonkach, które zawsze będziemy mile wspominać – mieliśmy do dyspozycji szkoły ok. 400 m2, tutaj mamy ok. 1800 m2!

wrzesień 2015 r. – otwarcie Siedziby Szkoły Podstawowej – przy ulicy Bronowskiej 18 w dzielnicy Wawer. Szkoła przyjęła 15 uczniów uczęszczających do trzech klas, natomiast zatrudniła 14 pracowników: wychowawców, nauczycieli wspomagających, asystentów, nauczycieli zajęć indywidualnych.

wrzesień 2017 r. – przeprowadzka Szkoły Podstawowej, Szkoły Przysposabiającej do Pracy, Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej na ul. Skuterową 9.