Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

psycholog

Nazywam się Katarzyna Kubiak. Psychologię skończyłam na Uniwersytecie Warszawskim, ukończyłam studia podyplomowe obejmujące psychoterapię między innymi dzieci z uszkodzonym układem nerwowym.
Na terenie szkoły prowadzę zajęcia najczęściej indywidualne. Podczas nich wspieram uczniów przeżywających okresowe trudności rozwojowe lub rodzinne, pomagam w rozwoju emocjonalnym i społecznym uczniom szczególnie potrzebującym edukacji w tych dziedzinach. Chętnie towarzyszę rodzicom w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży o specyficznych potrzebach oraz w podejmowaniu trudnych decyzji dotyczących uczniów.
Systematycznie superwizuję swoją pracę, czyli omawiam w sposób anonimowy z psychoterapeutą mającym bogatsze doświadczenie od mojego.