Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

rada rodziców

Rada Rodziców w Siedzibie Szkół przy ul. Bronowskiej 18

W roku szkolnym 2015/2016 w Siedzibie Szkół przy ulicy Bronowskiej 18 została powołana Rada Rodziców. W roku szkolnym 2016/2017 składa się z następujących osób:
Katarzyna Sitek – przewodnicząca Rady
Krzysztof Mazurek – sekretarz
Joanna Goszczyńska-Puścian – członek Rady
Magda Wierzbołowska – członek Rady
Joanna Araszkiewicz/Michał Araszkiewicz – członek Rady

Opiekunem Rady Rodziców jest pani Ewa Żurawska.

rok szkolny 2014/15


Notatka ze spotkania Rady Rodziców, Rodziców/ Opiekunów z Dyrektorem Zespołu Szkół przy FPLN – Jarosławem Rolą w dniu 27.10.2014 roku

W dniu 27.10.2014 roku o godzinie 18.00 odbyło się spotkanie Dyrektora Szkół Jarosława Roli z przedstawicielami Rady Rodziców oraz Rodzicami/ Opiekunami. Wszyscy Rodzice/ Opiekunowie zostali uprzednio poinformowani o spotkaniu poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w zeszytach do korespondencji, ponadto z uwagi na zmianę terminu spotkania wszyscy Rodzice/ Opiekunowie poinformowani zostali telefonicznie, a w zeszytach do korespondencji zamieszczono odpowiednią notatkę o nowym terminie spotkania.

Spotkanie dotyczyło:
1. zapewnienia opieki dzieciom w ramach zima w mieście/ lato w mieście, przy czym opieką miałyby być objęte dzieci od 7.30 do 16.00,
2. nowej lokalizacji szkoły czyli przyszłości naszych dzieci
3. wniosków/ problemów zgłoszonych podczas spotkania.

W spotkaniu uczestniczyło szesnaścioro Rodziców/Opiekunów, w tym kilkoro przedstawicieli Rady Rodziców, Dyrektor Szkół oraz opiekun Rady Rodziców – Pani Patrycja Krawczyk (obecność potwierdzona listą obecności).

Odpowiedzi na pytania:
ad 1 – zapewnienie opieki dzieciom w ramach zima w mieście/ lato w mieście,
Dyr. Rola poinformował, że na realizację projektu “Zima w mieście” jest już zbyt mało czasu, stąd zorganizowanie takiego przedsięwzięcia jest nierealne. Natomiast projekt “Lato w mieście” będzie realizowany, przy czym będą to raczej dwa tygodnie z godzinami jeszcze do ustalenia. Może w tym roku uda się otrzymać wsparcie z Urzędu Miasta;

ad 2 – nowa lokalizacja szkoły,
Szkoła nie ma wiedzy na temat nowej lokalizacji szkoły. Nadal poszukiwany jest budynek, który może zapewnić funkcjonowanie Naszej placówki; wymagana powierzchnia to 1800 m². Szkoła ma zapewniony obecny budynek do listopada 2017 roku, a po tej dacie najprawdopodobniej szkoła będzie musiała się przeprowadzić do nowej siedziby.

ad 3 – wnioski/ problemy zgłoszone podczas spotkania
Jedna z obecnych na zebraniu mam zgłosiła problem dotyczący ustalenia chętnych wykwalifikowanych osób spośród personelu szkoły do zajęcia się (odpłatnie) naszymi dziećmi w razie zaistnienia takiej konieczności i potrzeby rodziców/opiekunów.

Zgłoszono także potrzebę uruchomienia informacji na stronie internetowej bądź wymiany informacji pomiędzy rodzicami o polecanych ośrodkach terapii, lekarzach
i przychodniach.

Przedyskutowano także przekazywaną wcześniej przez Władze Szkoły informację dotyczącą konieczności wymiany kart postojowych przez dzieci do 16 rż. Co skutkuje ponownym złożeniem dokumentów i stawieniem się na komisję ds. orzekania
o niepełnosprawności.

Wymieniono sie informacjami nt. możliwości uzyskania nieodpłatnej karty N+ uprawniającej do parkowania bezpłatnie nie tylko na miejscu dla inwalidy
i bezpłatnego wjazdu na teren wielu instytucji i szpitali dla osób posiadających kartę parkingową.

Dyrektor Szkoły poinformował o nowym problemie, nie znanym dotąd Radzie Rodziców, a dotyczącym dwojga dzieci stwarzających problemy podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych. Dzieci te ze wzglądu na dobro ogółu mogą być rekomendowane do nauczania indywidualnego.


Protokół z zebrania Rady Rodziców Zespołu Szkół  przy FPLN w dniu 29.09.2014r.

W dniu 29.09.2014r. o godzinie 18.45 w Zespole Szkół przy FPLN ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 4, odbyło się zebranie Rodziców/Opiekunów z Rad Klasowych.

W trakcie zebrania wyłoniono reprezentację Rady Rodziców na rok szkolny 2014/2015 w składzie:

Przewodnicząca – Izabela Chrościńska

Zastępca Przewodniczącej – Agata Rybak

Zastępca Przewodniczącej – Jan Nitkowski

Sekretarz – Beata Kozłowska

Informujemy, iż nowym opiekunem Rady Rodziców ze strony szkoły jest Pani Patrycja Krawczyk (e mail: p.krawczyk.szkolafpln@gmail.com)

Wzorem lat ubiegłych stworzono bazę adresów mailowych wszystkich członków Rady Rodziców. Dane zebrano na spotkaniu i uzgodniono, iż działania Rady Rodziców będą konsultowane drogą mailową, a w razie potrzeby zwołane zostanie zebranie członków Rady. Miło nam poinformować, iż na zebraniu była „rekordowa” ilość przedstawicieli Rad Klasowych – 18 osób.

Rada Rodziców uzgodniła kolejny termin spotkania na 20.10.2014 o godz. 18.00, na spotkaniu obecność swoją potwierdził Dyrektor Szkół Jarosław Rola. Uzgodniono, iż najważniejszymi problemami do przedyskutowania będą: zapewnienie opieki dzieciom w ramach zima w mieście/ lato w mieście, nowa lokalizacja szkoły czyli przyszłość naszych dzieci. Zapraszamy chętnych na spotkanie i debatę. Odpowiednia notatka znajdzie się w zeszycie każdego ucznia.

Ponadto Rada Rodziców serdecznie zaprasza do współpracy Rodziców/Opiekunów dzieci z Naszych Szkół celem wyłonienia głównych problemów nurtujących wszystkich. Zapraszamy do składania karteczek z problemami widzianymi oczami Rodziców/Opiekunów, jednocześnie zachęcamy do wsparcia inicjatywy w ramach co My Rodzice/Opiekunowie i RR możemy zrobić dla Szkół i naszych dzieci.

Dziękujemy i pozdrawiamy

Rada Rodziców lata 2014/2015

rok szkolny 2013/14

Protokół z zebrania Rady Rodziców Zespołu Szkół przy FPLN.

W dniu 15.11.2013r. o godz. 18:00 odbyło się zebranie przedstawicieli Rodziców/Opiekunów z Rad Klasowych.

Podczas zebrania została częściowo wyłoniona reprezentacja Rady Rodziców na rok szkolny 2013/2014 w składzie:

– Agnieszka Staszewska – Przewodnicząca (kl. I a)

– Izabela Chrościńska – sekretarz (kl. II b/III b)

Zastępca zostanie wyłoniony na następnym zebraniu.

Opiekunem Rady Rodziców ze strony Szkoły, tak jak w roku ubiegłym, jest Pani Joanna Błajszczak (j.blajszczak.szkolafpln@gmail.com).

Rada Rodziców uznała za zasadne stworzenie Bazy adresów mailowych wszystkich Rodziców/Opiekunów, która ułatwiałaby kontakt Rady Rodziców z pozostałymi Rodzicami/Opiekunami, przy wykorzystaniu adresu radarodzicow.szkolafpln@gmail.com. O zebranie danych niezbędnych do stworzenia Bazy została poproszona Pani Joanna Błajszczak.

Rada uzgodniła termin kolejnego zebrania – wtorek 10.12.2013r. godz. 18:30 i poprosiła Panią Błajszczak o przekazanie zaproszenia Dyrekcji Zespołu Szkół (na godz. 19:30) do uczestniczenia w zebraniu celem poznania oraz wskazania bieżących potrzeb Szkół.


rok szkolny 2012/13

Drodzy Rodzice,

Informujemy, że w dniu 8 listopada 2012r. odbyło się  zebranie Rady Rodziców Zespołu naszych Szkół, podczas którego wyłoniona została reprezentacja Rady na rok szkolny 2012/2013 w składzie:

Agata Rybak – Przewodnicząca (kl. IIa)

Paweł Prusik – Zastępca Przewodniczącej (gimnazjum kl.Ia)

Anna Tomaszewska – Sekretarz (kl.Va).

Miło nam także poinformować, że nowym opiekunem Rady ze strony Szkoły jest w tym roku szkolnym Pani Joanna Błajszczak (j.blajszczak.szkolafpln@gmail.com)

Zapraszamy wszystkich Rodziców do bieżącej  aktywnej współpracy z Radą. W celu usprawnienia naszych kontaktów  uruchamiamy adres mailowy Rady Rodziców, analogiczny do służbowych kont mailowych naszych nauczycieli i terapeutów:

radarodzicow.szkolafpln@gmail.com

Czekamy na Państwa opinie, sugestie, problemy, pomysły, inicjatywy i sukcesy.

Pragniemy Państwa także poinformować, że Rada Rodziców służy wsparciem Rodzicom zainteresowanym współpracą z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” (www.dzieciom.pl). Dzięki tej współpracy możliwe staje się pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych (np. pochodzących z 1% lub darowizn) na indywidualnym koncie swojego dziecka. Z tych środków możecie Państwo finansować swoim dzieciom leczenie, rehabilitację, potrzeby edukacyjne, zakup pomocy  i inne wydatki.

Na stronie Szkoły znajdziecie  Państwo link do Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” oraz wykaz dokumentów niezbędnych do otwarcia konta w Fundacji, a Rada Rodziców chętnie udostępni wzory apeli oraz przykłady działań.

 

Pozdrawiamy

Rada Rodziców

 

 

poprzednie lata