Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

nabór

REKRUTACJA UCZNIÓW

Zarządzenie Dyrektora w sprawie rekrutacji do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym: pobierz pdf, pobierz jpg.

Szkoła Podstawowa Niepubliczna przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami prowadzi nabór uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019 do budynku przy ul. Bronowska 18, Wawer.

Dla kogo
Oferta Szkół przy FPLN skierowana jest do dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną (niepełnosprawności: intelektualna, ruchowa, autyzm, zespoły genetyczne).

Opłaty

  • Jesteśmy szkołą niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. Nie pobieramy czesnego.
  • Udział w specjalistycznych zajęciach indywidualnych jest nieodpłatny.

Zajęcia
Specjaliści dla każdego ucznia opracowują wieloprofilową diagnozę, a na jej podstawie Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, realizowany poprzez zajęcia edukacyjne w klasie i zajęcia specjalistyczne (z logopedą, psychologiem, pedagogiem specjalnym, fizjoterapeutą, terapeutą biofeedback, terapeutą Integracji Sensorycznej i inne).

Zajęcia lekcyjne odbywają się w mało licznych zespołach klasowych  (4-7 uczniów), w których na stałe oprócz nauczyciela opiekę nad dziećmi sprawuje co najmniej jeden nauczyciel wspomagający lub asystent.

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w popołudniowych zajęciach Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej, wybierając spośród terapeutycznych zajęć plastycznych, ruchowych, muzycznych, logopedycznych, komputerowych, teatralnych, dziennikarskich, harcerskich i wielu innych, w sumie 40 w ciągu tygodnia.

Uczniowie mogą kontynuować naukę w Gimnazjum Niepublicznym oraz Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przy FPLN.

Wymagane dokumenty:
1. Podanie rodzica/opiekuna (z aktualnymi danymi do kontaktu)
2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (niepełnosprawność sprzężona, autyzm, niepełnosprawność intelektualna – stopień umiarkowany, znaczny, głęboki)
3. Orzeczenie o niepełnosprawności
4. W miarę możliwości dokumentacja o przebiegu terapii i rehabilitacji
Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godzinach 8/30-15/30, w środy w godzinach 14/00-15/30.

Przyjęcie ucznia do szkoły poprzedza:

  • Analiza dostarczonych dokumentów
  • Diagnoza możliwości edukacyjnych dziecka przeprowadzona na terenie placówki

Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor po konsultacji z Zespołem diagnozującym ucznia.

Opinie Rodziców o naszych szkołach:

Mama Radka z klasy IIb szkoły podstawowej:

„Przyjazna dla uczniów, dobry program edukacyjny, bardzo dobrze przygotowany personel, który dostrzega problemy dziecka, angażuje się nie tylko kwalifikacjami, ale też sercem. W tej szkole dziecko ma szansę na samodzielność, poczucie własnej wartości, zdobycie pewności siebie, co rokuje na pomyślny start w życiu.”

Mama Moniki z klasy IIc gimnazjum:

„Wybór szkoły dla dziecka niepełnosprawnego to trudna decyzja. Do szkoły przy FPLN moje dziecko uczęszcza już wiele lat. Szkoła spełnia moje oczekiwania, jest kreatywna, rozwijająca, proponuje rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Co ważne, jest też bezpieczna. Ponadto córka może liczyć na sympatię i życzliwość ze strony nauczycieli, których zaangażowanie zasługuje na słowa uznania. Zdecydowanie polecam szkołę.”

Mama Moniki z klasy IIb gimnazjum:

„Córka Monika jest już w II klasie gimnazjum. Ma dopasowane różne zajęcia dla jej potrzeb. W szkole czuje się bardzo dobrze, a to dzięki wspaniałej wychowawczyni p. Ewie Oraszek, która dba o wszystkie dzieci. Razem z asystentami klasowymi organizuje ciekawe lekcje, zabawy i wycieczki.”

Mama Krzysztofa z klasy IIb gimnazjum:

„Dlaczego polecam rodzicom dzieci niepełnosprawnych szkołę przy FPLN?

Do tej szkoły uczęszcza mój syn Krzysztof, który cierpi na autyzm. Z roku na rok można zaobserwować pozytywne zmiany zarówno w jego edukacji (nauczył się czytać i pisać), jak i usposobieniu ( stał się bardziej przyjazny, kontaktowy, zdyscyplinowany).

Jest to z pewnością efekt dobrze dobranego programu edukacyjnego i zajęć dodatkowych, o których wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej szkoły.

Jednak nawet najlepszy program edukacyjny na nic się zda bez zaangażowania pedagogów, opiekunów i pozostałych pracowników, a tacy właśnie są w naszej szkole. Zaangażowani, pełni energii wspaniałych pomysłów młodzi ludzie. Warto wspomnieć, że również rodzice zawsze mogą liczyć na wsparcie i pomoc z ich strony.

Na zakończenie dodam tylko, że Krzyś był bardzo zadowolony z ostatniego wyjścia z klasą do teatru, a teraz z niecierpliwością czeka na wyjazd harcerski nad morze.”

Mama Pauliny z klasy IIc gimnazjum. Uczennica od 10 lat z nami:

„Szkoła od lat zajmuje się dziećmi niepełnosprawnymi, przez długie  lata swojej działalności wypracowała swój własny system szkolny, bardzo dobrze służący potrzebom naszych dzieci.

Zajęcia  prowadzi  dwoje  nauczycieli – wychowawca klasy i  nauczyciel wspomagający. Do jednej klasy uczęszcza nie więcej niż 6 – 7 uczniów. Pozwala to opracować indywidualny program dla każdego dziecka, dostosowany do jego możliwości. W programie nauczania  obok  przedmiotów typowo szkolnych jak język polski, matematyka czy geografia mają miejsce działania przysposabiające dzieci do życia dnia codziennego. Duży nacisk położony jest na indywidualne zajęcia rozwojowe. Zajęcia te wspomagają i uzupełniają proces nauczania naszych dzieci! Popołudniowe zajęcia klubikowe pozwalają rozwijać  hobby i zainteresowania.

Jedno jest pewne…. nudzić się w tej szkole nie można, zawsze coś się dzieje… konkursy, festiwale, wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi pozwalają naszym dzieciom czuć się tu doskonale!!!”

Mama Oliwii z klasy IIb szkoły podstawowej:

„Dlaczego Szkoła Podstawowa Niepubliczna przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym?

Przy wyborze szkoły dla mojej Córki kierowałam się przede wszystkim Jej dobrem i możliwością dalszego rozwoju. Oliwia jest dzieckiem niewidomym ze sprzężoną niepełnosprawnością. Dla dziecka z tego rodzaju niepełnosprawnością w Warszawie brakuje placówek. Ze szkół publicznych tylko jedna była skłonna Ją przyjąć i już, już miałam się decydować (innej opcji nie było), gdy dowiedziałam się o Szkole Podstawowej Niepublicznej przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym. Zapoznałam się z ofertą Szkoły, popytałam znajomych rodziców i już wiedziałam TO SZKOŁA DLA MOJEJ CÓRKI. Szkoła, która zapewni Jej optymalny rozwój psychoruchowy.

Jestem mamą pracującą, więc potrzebuję placówki, która zapewni Oliwii opiekę przez ok. dziewięć godzin dziennie. Ta Szkoła nie dość, że proponuje opiekę to jeszcze mnóstwo zajęć dodatkowych, a co za tym idzie Córka po zakończeniu zajęć lekcyjnych nie siedzi w „jakiejś” świetlicy i czeka na mamę, ale zdobywa nowe doświadczenia, uczy się nowych rzeczy poprzez zabawę i edukację.

Klasy w Szkole nie są liczne (np. w klasie jest siedmioro dzieci, którymi opiekuje się troje nauczycieli), zajęcia pozalekcyjne, tzw. Klubiki też nie są liczne – ok. 10 dzieci i dwoje opiekunów. To sprawia, że dzieci nie są anonimowe i zawsze mają pełną, profesjonalną opiekę.

Kolejnym atutem tej placówki jest możliwość kontynuowania nauki w Gimnazjum Niepublicznym oraz w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

Fenomenem jest to, że wszyscy rodzice, zarówno dzieci uczęszczających do szkoły rok lub dwa, jak również dzieci uczęszczających tam już kilka lat, są tak samo zadowoleni. Uczniowie chodzą tam chętnie i z uśmiechem na twarzy, a co ciekawe – teraz mogę to potwierdzić na podstawie własnych doświadczeń – DZIECI TĘSKNIĄ ZA SZKOŁĄ i płaczą, gdy zaczynają się wakacje.”

Szczegółowych informacji udzielamy

  • telefonicznie:
    022/666-08-77 (Bielany)
    503807322 (Wawer)
  • mailem: szkolyfpln@gmail.com