Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Samoobsługa

Klubik przeznaczony jest dla najmłodszych uczniów. Głównym celem klubiku jest nauczenie uczestników samoobsługi w stopniu adekwatnym do ich umiejętności. Cel ten można osiągnąć poprzez ćwiczenie w/w umiejętności samodzielnie jak i z pomocą terapeutów. Zajęcia będą prowadzone głównie metodą pielęgnacyjną która polega na wzroście świadomości ciała oraz na nawiązaniu współpracy z terapeutą.