Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Sensorycznie – Fantastycznie

Klubik przeznaczony jest dla najmłodszych uczniów. Głównym celem klubiku jest wieloaspektowa stymulacja zmysłów. Na zajęciach będą  wykorzystywane elementy stymulacji wzrokowej, słuchowej, dotykowej, zapachowej i smakowej. Treści programowe zostały tak skonstruowane, by bodźce, które oddziałują na siebie i docierają do uczestników, były uporządkowane i  każdy ze zmysłów rozwijał się w sposób harmonijny.