Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Krąg Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

logo kw male
O IDEI KRĘGÓW WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY

nasz e-mail: krag.szkolafpln@gmail.com