Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Prace Domowe

Celem zajęć Prace Domowe jest usamodzielnianie uczestników, w miarę ich możliwości,  w zakresie funkcjonowania w gospodarstwie domowym. Uczestnicy uczą się podstawowych czynności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania poprzez metody praktycznego działania. Uczniowie nabędą praktycznej umiejętności obsługi narzędzi i urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego.