Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

biofeedback

Pracownia EEG Biofeedback

bio-2

W naszej szkole mamy pełne nowoczesne wyposażenie do terapii EEG Biofeedback oraz nauczycieli przeszkolonych do prowadzenia tej terapii.
Terapia biofeedback pozwala na zrównoważenie stanów neurofizjologicznych, zwiększając tym samym potencjalne możliwości edukacyjne ucznia. Umożliwia również poprawę pracy konkretnych obszarów mózgu odpowiedzialnych za uwagę, pamięć oraz poziom i kontrolę emocji. Terapia biofeedback wspiera również proces nabywania u uczniów umiejętności szkolnych, między innymi czytania, pisania i liczenia.