Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

sala doświadczania świata

Filozofia Sali Doświadczania Świata

o    Dzieci z niepełnosprawnościami lub specjalnymi potrzebami często nie mają dostępu do tradycyjnych form wypoczynku i zabaw.

o    Dzieci mają prawo do przeżywania odprężenia w bezpiecznym otoczeniu.

o    Dzieci potrzebują doznań zmysłowych. Sala Doświadczania Świata ma im umożliwić zmysłową integrację, odprężenie, uczenie się interakcyjne.

Sala Doświadczania Świata to realizacja programu zapewniającego osobom niepełnosprawnym wyciszenie emocjonalne, łagodzenie stresów, relaks, zabawę, o co się z tym wiąże – rozwój. Dzięki tej terapii osoby z niej korzystające na nowo postrzegają świat bardziej spontanicznie i osobiście.
Sala Doświadczania Świata tworzy świat przeżyć, w którym niepełnosprawny czuje się dobrze. Poznaje świat według własnej metody, poprzez aktywację zmysłów, we własnym tempie. Sala Doświadczania Świata jest to pomieszczenie, w którym przy świadomie skomponowanych urządzeniach, proponowane są bodźce o określonym natężeniu
i znaczeniu. Osoby niepełnosprawne zostają zaktywizowane w stopniu podstawowym poprzez oddziaływanie na zmysły światłem, zapachem, odgłosem, muzyką.
W Sali tej wykorzystuje się aromaterapię, chromoterapię i muzykoterapię.

Praca ze światłem może być wykorzystana do regulowania poziomu pobudzenia dziecka. Ma znaczenie pomocnicze zwłaszcza przy przezwyciężaniu stereotypii i hamowaniu zachowań agresywnych. Chromoterapia może w sposób zasadniczy poprawić energetyczny poziom funkcjonowania ucznia. Dzieci ospałe, mało zainteresowane otoczeniem, o słabych możliwościach komunikacyjnych, pod wpływem barw stają się bardziej aktywne, ciekawe świata, łatwiej nawiązać z nimi kontakt. Dzieci nadpobudliwe i agresywne bardzo szybko można wyciszyć i uspokoić oddziałując na nie odpowiednim kolorem.

W czasie zabiegów aromaterapii chemiczne składniki olejków przenikają przez skórę oraz układ oddechowy do krwi. Wraz z nią docierają do różnych części ciała i tam, gdzie trzeba, działają leczniczo. W czasie wdychania sygnały zapachowe trafiają do mózgu i tu wpływają na nasze emocje, np. pobudzają lub uspokajają.

2 1
3 4