Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

zajęcia muzyczne

Istotnym momentem  już od pierwszych lekcji muzyki w szkole jest  rozbudzanie u dzieci  zainteresowań muzycznych. Jest to możliwe dzięki ciekawym i atrakcyjnym zajęciom. Rozwijanie zainteresowań i muzykalności jest głównym celem tego przedmiotu. Różnorodność stosowanych form i metod pracy podobają  się dzieciom, interesują są atrakcyjnością, różnorodnością – są  dla dzieci radosną zabawą.  Zapewniają one  każdemu  dziecku udział  w aktywnościach muzycznych,  a osobista satysfakcja  wzmacnia poczucie własnej wartości i likwiduje bierność, nieśmiałość i  kompleksy. Zabawom tym zawsze towarzyszy dotyk, ruch, gest, śpiew. Dzieci chętnie naśladują czynności dorosłych, chętnie się bawią i dzięki swym twórczym pomysłom tworzą swój własny, kolorowy świat. Radość obcowania dziecka z muzyką jest wielostronna, powstaje w czasie aktywności i satysfakcji z jej uprawiania poprzez różne formy: granie, śpiewanie, ruch przy muzyce, ekspresja twórcza, słuchanie muzyki.

Na zajęciach  muzycznych śpiewamy, uczymy się tekstów piosenek, ćwiczymy mowę. Wykonujemy ćwiczenia i zabawy przy muzyce. Interpretujemy ruchem np. tekst piosenek i utworów muzycznych.

Śpiewamy piosenki, bawimy się, tańczymy, maszerujemy, wykonujemy zabawy ruchowo – rytmiczne. Ćwiczymy z kółkami, woreczkami, piłkami  i innymi przyborami. Interpretujemy plastycznie muzykę: wesołą, smutną, wolną, szybką, malujemy treści piosenek. Improwizujemy rytm do wierszy, układamy melodie, interpretujemy ruchem muzykę.

 

Tekst i zdjęcia: Maria Winiarska-Prasek

powrót do „zajęcia szkolne”