Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

rewalidacja

Celem zajęć rewalidacyjnych jest korekcja zaburzeń a także kompensacja umiejętności. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych terapeutów z długoletnim doświadczeniem zawodowym.
Terapeuta w porozumieniu z innymi specjalistami oraz nauczycielami tworzy diagnozę funkcjonalną. Następnie na jej podstawie konstruowany jest Indywidualny Program Terapeutyczny (IPT), który pozwala w szybki i prosty sposób obserwować zdobywanie umiejętności przez dziecko.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o zasady: indywidualizacji środków i metod, powolnego stopniowania trudności, systematyczności, ciągłości.
W pracy z uczniem stosujemy aktywizujące formy i metody pracy, takie jak:
• Ruch Rozwijający wg Veroniki Sherborne
• Metoda Dobrego Startu
• Integracja Sensoryczna
• Affolter
• Kinezjologia Edukacyjna wg Paula i Gail Dennison
• Metoda 18 struktur wyrazowych
• metody relaksacyjne
• Trening widzenia – metoda oparta na autorskim programie pani Doroty Koman
• „Dziecięca matematyka”- wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wg prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
• elementy dramy

30 września 001 30 września 002
30 września 003 30 września 016

30 września 009

30 września 007
30 września 026 30 września 022
30 września 029 30 września 032

Monika Kłykocińska

Archiwum