Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

o nas

Misją naszej Szkoły jest przygotowanie uczniów w ramach ich indywidualnych możliwości i potrzeb do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym, zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, pewności siebie i sukcesu. Stawiamy na pełną integrację dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny, szeroko rozumianą aktywność uczniów oraz rozwój umiejętności budowania relacji społecznych i porozumiewania się z innymi.

Wieloletnie doświadczenie pozwala wysoko wykwalifikowanej kadrze dostosować metody i formy współpracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka oraz sukcesywnie, krok po kroku wdrażać i realizować wyznaczone cele edukacyjne podczas jego pobytu w placówce.

Stwarzając podopiecznym odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju, jesteśmy pewni, że każde dziecko znajdzie w naszej szkole prawdziwych przyjaciół, pozna smak sukcesu, a wiedzę będzie zdobywało bez stresu i porażek!

Realizacja misji Szkoły jest oparta na szerokiej współpracy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym. Jesteśmy otwarci na kontakty z instytucjami mogącymi wesprzeć nasze przedsięwzięcia.

dyrektor Jarosław Rola