Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Zabawy muzyczno-plastyczne

 

Zajęcia klubikowe odbywają się w każdy poniedziałek.

Uczniowie uczą się prostych ilustracji ruchowych do muzyki instrumentalnej i piosenek dziecięcych. Czasem wykorzystujemy instrumenty muzyczne, szarfy czy piórka. Aktywność tego typu ma na celu kształtowanie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, zwiększanie świadomości swojego ciała i jego możliwości, koordynacji ruchów. W czasie zajęć często rysujemy do muzyki, kreśląc proste wzory- kreski, kropki, spirale, zygzaki. Efekt pracy zawsze jest zaskakujący, choć zajęcia nie wymagają dużych umiejętności plastycznych.  Zajęcia tego typu pozytywnie wpływają na wzrost motywacji do działań plastycznych, rysowania, komunikacji ale także samoocenę możliwość doświadczenia sprawstwa, poczucia dumy czy choćby kompetencji.

Zajęcia w dużej mierze opierają się na Metodzie Edukacji Przez Ruch D. Dziamskiej, Programie Aktywnego Słuchania Muzyki wg B. Strauss, choć wykorzystujemy  także Zabawy muzyczne M. Bogdanowicz czy Rysowane wierszyki.