Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

dla rodziców


DOKUMENTY SZKOLNE

Programy, Statuty…

 


OBIADY – BIAŁOŁĘKA

Regulamin i deklaracja opłat za obiady w szkole przy ul. Skuterowej 9 od października 2018.


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/19 W PLACÓWKACH
FUNDACJI POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna 22 – 31 grudnia 2018 r.
Ferie zimowe 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
województwa dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019 r.
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
21 czerwca 2019 r.
Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.
Dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 listopada 2019 r.
1 stycznia 2019 r.
1 maja 2019 r.
3 maja 2019 r.
20 czerwca 2019 r.
Dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktycznych
2 listopada 2018 r.
2 stycznia 2019 r.
2 maja 2019 r.
Zebrania z rodzicami
(nauczyciele wychowawcy)
15 października 2018 r. – Białołęka
12 października 2018 r. – Wawer
21 stycznia 2019 r. – Białołęka
24 stycznia 2019 r. – Wawer
10 czerwca 2019 r. – Białołęka
13 czerwca 2019 r. – Wawer
Terminy związane z klasyfikacją semestralną i roczną 21/24 stycznia 2019 r.
10/13 czerwca 2019 r.

WYPRAWKA SZKOLNA

Wyprawka szkolna – informacje szczegółowe dla rodziców.

Deklaracja udziału w akcji „Zima w mieście” 2016

WYPRAWKA SZKOLNA  2015 – Oświadczenie o zakupie podręczników – pdf

WYPRAWKA SZKOLNA  2015 – Oświadczenie o zakupie podręczników – doc

WYPRAWKA SZKOLNA 2015 – informacja Burmistrza Bielan

WYPRAWKA SZKOLNA 2015 – informacja Dyrektora Szkół przy FPLN


LIST Z OKAZJI OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA PRAW DZIECKA – 20 LISTOPADA

List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka adresowany do dzieci i dorosłych z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.


RÓWNI WOBEC RÓWNYCH

Oferta ćwiczeń z niepełnosprawnymi. Szczegóły tutaj.


BEZPŁATNA POMOC DLA POKRZYWDZONYCH

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informuje o możliwości otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej i finansowej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin. Szczegóły tutaj.


KLUB ABSOLWENTA

Stowarzyszenie Dobra Wola OPP szuka chętnych osób z niepełnosprawnością intelektualną lub sprzężoną, które zakończyły już edukację, do powstającego Klubu Absolwenta. Szczegóły tutaj.


PROGRAM POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM

Dyrektor Szkół przy FPLN informuje, że w roku szkolnym 2014/2015 w szkołach będzie realizowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Ponadto w ramach programu pomocy materialnej o charakterze socjalnym można wystąpić o stypendium szkolne i zasiłek szkolny. Szczegóły w zakładce Program pomocy materialnej.KONIEC NABORU DO SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

Z dniem 11.03.2014 zakończyliśmy nabór do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym.
Informacje o przyjęciach do SSPdP zostaną Państwu przekazane indywidualnie do 31.03.2014.
Jednocześnie informujemy, że nie dysponujemy już wolnymi miejscami.


NABÓR DO SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

Przypominamy, że zgodnie z informacjami przekazanymi Państwu na zebraniu semestralnym, uczniowie, którzy kończą edukację w Gimnazjum mogą kontynuować naukę w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym.
W tym celu konieczne jest złożenie podania o przyjęcie do SSPdP do dnia 10.03.2014 r.


ZEBRANIE RADY RODZICÓW

W dniu 15 listopada 2013 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców, protokół z zebrania do przeczytania tutaj. Termin kolejnego zebrania Rady Rodziców – wtorek 10 grudnia br., godz. 18.30.

opiekun Joanna Błajszczak


DOKUMENTY DO POBRANIA

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Podanie do Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”

Oświadczenie w sprawie transportu dziecka

Karta informacyjna o dziecku

Zgoda na publikację wizerunku dziecka na stronie internetowej

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Zmiana lokalizacji naszej rejonowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10.
Aktualny adres: ul. Wrzeciono 24, tel. 501603390.

RADA RODZICÓW

2008/09

INNE INFORMACJE

ogłoszenia