Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

organizacja dnia


8.15-9.00 1 lekcja
9.00-9.05 przerwa
9.05-9.50 2 lekcja
9.50-10.00 przerwa śniadaniowa
10.00-10.45 3 lekcja
10.45-10.50 przerwa
10.50-11.35 4 lekcja
 11.35-11.40  przerwa
 11.40-12.25 5 lekcja
 12.25-12.45  przerwa obiadowa
 12.45-13.30  6 lekcja
 13.30-13.35  przerwa
 13.35-14.20  7 lekcja/
zajęcia PPS
 14.20-14.25  przerwa
 14.25-15.10  8 lekcja/
zajęcia PPS
 15.10-15.15  przerwa
 15.15-16.00  9 lekcja/
zajęcia PPS