Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

organizacja dnia


8.15-9.001 lekcja
9.00-9.05przerwa
9.05-9.502 lekcja
9.50-10.00przerwa śniadaniowa
10.00-10.453 lekcja
10.45-10.50przerwa
10.50-11.354 lekcja
 11.35-11.40 przerwa
 11.40-12.255 lekcja
 12.25-12.45 przerwa obiadowa
 12.45-13.30 6 lekcja
 13.30-13.35 przerwa
 13.35-14.20 7 lekcja/
zajęcia PPS
 14.20-14.25 przerwa
 14.25-15.10 8 lekcja/
zajęcia PPS
 15.10-15.15 przerwa
 15.15-16.00 9 lekcja/
zajęcia PPS