Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

kontakt

Szkoła Podstawowa Niepubliczna
przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami
03-995 Warszawa
ul. Bronowska 18
tel. 501938910
tel.22 6660877 wew. 700
nip:  522-26-20-941
regon: 146439895

Szkoła wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem: 2s. (zgodnie z zaświadczeniem nr 7/s/92 [4]).
Bardzo prosimy o wpłacanie darowizn na cele oświatowe na nr konta:

94 1020 1042 0000 8502 0384 2853


Szkoła Podstawowa Niepubliczna przy FPLzN

03-995 Warszawa, ul. Bronowska 18
z dopiskiem: „darowizna na cele oświatowe”
—————————————————————————————————————————————————–

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna
przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami
03-995 Warszawa
ul. Bronowska 18
tel. 503807322
tel. 22 6660877 wew. 700

nip: 522-26-22-130
regon: 146441099

Placówka wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem: 70 w. (zgodnie z zaświadczeniem nr 163/w/01 [4]).

——————————————————————————————————————————–

Szkoła Podstawowa Niepubliczna
przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami
03-114 Warszawa, ul. Skuterowa 9
tel. 502237211
tel.22 6660877 wew. 100
nip:  522-26-20-941
regon: 146439895

e-mail: szkolyfpln@superszkolyarchiwum.medox.pl

Szkoła wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem: 2s. (zgodnie z zaświadczeniem nr 7/s/92 [4]).

Bardzo prosimy o wpłacanie darowizn na cele oświatowe na nr konta:

94 1020 1042 0000 8502 0384 2853


Szkoła Podstawowa Niepubliczna przy FPLzN

03-114 Warszawa, ul. Skuterowa 9
z dopiskiem: „darowizna na cele oświatowe”

—————————————————————————————————————————————————–

Szkoła Przysposabiająca Do Pracy
przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami
03-114 Warszawa, ul. Skuterowa 9
tel. 502237211
tel.22 6660877 wew. 100
nip: 522-28-72-826

regon: 146444146
e-mail: szkolyfpln@superszkolyarchiwum.medox.pl

Szkoła wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem: 11s. (zgodnie z zaświadczeniem nr 1/s/07 [1]).

Bardzo prosimy o wpłacanie darowizn na cele oświatowe na nr konta:

75 1020 1042 0000 8602 0384 2564

Szkoła Przysposabiająca do Pracy przy FPLzN
03-114 Warszawa, ul. Skuterowa 9
z dopiskiem: „darowizna na cele oświatowe”

—————————————————————————————————————————————————–

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna
przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami
03-114 Warszawa, ul. Skuterowa 9

tel. 502237211
tel.22 6660877 wew. 100
nip: 522-26-22-130
regon: 146441099
e-mail: szkolyfpln@superszkolyarchiwum.medox.pl

Placówka wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem: 70 w. (zgodnie z zaświadczeniem nr 163/w/01 [4]).

—————————————————————————————————————————————————–

Fundacja Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

KRS: 0000718720
nip: 522-31-13-784
regon: 369481605
 

Bardzo prosimy o wpłacanie darowizn na cele statutowe na nr konta:

63 1020 1042 0000 8802 0383 8026

Fundacja Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

z dopiskiem: „darowizna na cele statutowe”