Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Konkurs

Pani Karolina Dębkowska zaprosiła nas do udziału w dwóch konkursach. Jest  to długofalowe przedsięwzięcie, więc i my postanowiliśmy  przedłużyć Nasz miesiąc AAC.  Postanowiliśmy pokazać innym, że książki można czytać również przy użyciu znaków graficznych, takich jak PCS i PIKTOGRAMY. Przed nami więc ciężka i fascynująca praca stworzenia takich książek. Mamy zamiar podzielić się swoimi pomysłami. Czekajcie cierpliwie na zdjęcia:)
Zapraszam do wzięcia udziału, w dwóch konkursach
1. „WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ” – Dom Kultury Muranów –  tematyka dowolna – termin do końca marca.
2. TOMIK LITERACKI MŁODYCH AUTORÓW O TEMATYCE PRZYRODNICZEJ – WYKONANIE WŁASNEJ KSIĄŻKI O TEMATYCE PRZYRODNICZEJ –

(konkurs wojewódzki) – Zespół Szkół w Izabelinie – -termin do 1.01.2013 – oceny w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej i edytorskiej z uwzględnieniem wieku twórców tj. kl. I-III, kl. IV-VI.

powrót