Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Klasa 1A SPdP 7A/8A SP 3A Gim.

Wychowawca: Marta Kozłowska

Asystenci: Gabriela Oraszek, Marcin Bucyk

poprzednie lata

powrót