Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

publikacje

Scan10010

Stymulacja zmysłów poprzez muzykę u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. – Agnieszka Kulbaka str.53

Edukacja poprzez działanie. November Project- historia pewnego zespołu. – Piotr Wiernikowski str.60

Zaproszenie do edukacji włączającej. – Krzysztof Koman str. 68

Wykorzystanie tablicy multimedialnej w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. – Ewa Kondratowska, Dorota Wróbel str. 75