Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Metoda Dobrego Startu

Metoda Dobrego Startu według Marty Bogdanowicz jest systemem ćwiczeń, w którym zasadniczą rolę odgrywają trzy elementy: wzrokowy (wzory graficzne), słuchowy (piosenka) i motoryczne (wykonywanie ruchów zorganizowanych w czasie i przestrzeni, odtwarzanie wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki). Celem metody jest jednoczesne usprawnienie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego, kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

Na naszych zajęciach tańczymy, wymyślamy i naśladujemy gesty, śpiewamy, rysujemy. Słuchamy piosenki i o niej rozmawiamy. Wystukujemy rytm piosenek oraz rysujemy wzory: w powietrzu, po liniach wykonanych z różnych materiałów, w szablonie, na tacce z piaskiem a na koniec próbujemy narysować go na kartce.