Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

symbole szkoły

ks. Jan TwardowskiPatronem Szkoły Podstawowej Niepublicznej oraz Gimnazjum Niepublicznego
jest ksiądz Jan Twardowski. Urodził się On 1 czerwca 1915 roku w Warszawie. Uczęszczał do gimnazjum im. Tadeusza Czackiego.
W latach 1933 – 1935 współredagował międzyszkolne pismo młodzieży gimnazjalnej „Kuźnia Młodych”, gdzie był redaktorem działu literackiego. Na łamach tej gazetki miał miejsce jego debiut poetycki i prozatorski. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim – polonistykę. W trakcie wojny w roku 1945 rozpoczął naukę w Seminarium Duchownym
w Warszawie i wkrótce został księdzem. Pracował jako katecheta w szkole specjalnej. Bardzo lubił dzieci i napisał dla nich dużo wierszy i opowiadań np.: „Zeszyt w kratkę”, „Patyki i patyczki”  oraz wiele innych. Był laureatem wielu nagród, m.in. Orderu Uśmiechu od dzieci. Zmarł 18 stycznia 2006 r.

W codziennej pracy towarzyszy nam Jego cytat:
„JESTEM, BO JESTEŚ”.

 

Poczet SztandarowySztandar Szkoły Podstawowej i Gimnazjum został poświęcony i przekazany w dniu jubileuszu – piętnastolecia szkoły tj. 15 października 2007 roku.  Po jednej stronie sztandaru widnieje logo szkoły wraz z dokładnymi nazwami placówek oraz cytat ks. Jana Twardowskiego.
Na rewersie znajduje się biały orzeł na czerwonym tle – symbol polskości.

  • Sztandar Szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu – Ziemi, symbolem Małej Ojczyzny jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport
    i przygotowanie sztandaru do prezencji, właściwych postaw jego poszanowania.
  • Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie.W tej samej gablocie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.
  • Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole, dlatego w jego składzie winni znajdować się uczniowie godni takiego zaszczytu. Funkcję tę pełnią uczniowie gimnazjum. Opiekunem pocztu sztandarowego
    jest pani Patrycja Główka.
  • Insygniami pocztu sztandarowego są: biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię i spinane lub wiązane pod lewym, kolorem białym do góry; białe rękawiczki. Chorąży i przyboczni powinni być ubrani odświętnie.

logo szkółNasze logo zostało opracowane w myśl słów patrona szkoły: „Jestem, bo Jesteś” przez zespół nauczycieli:  Urszulę Filę,
Patrycję Główkę, Martę Kozłowską, Ewę Kondratowską, Aleksandrę Traore i Dorotę Wróbel. Widnieją na nim dwie dłonie: dłoń dorosłego wyciągnięta do pomocy, otwierająca świat wiedzy, dająca poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Druga –  to rączka dziecka, szukająca mądrości, wsparcia i ciepła.  Na dłoni dorosłego siedzi biedronka, związana bezpośrednio z  ks. Twardowskim, jako „patronem od biedronki” i będąca symbolem otaczającego nas świata przyrody.
Autorką szkicu jest pani Dorota Wróbel. Logo zostało zatwierdzone przez Dyrektora Szkół Jarosława Rolę i oficjalnie zaprezentowane w dniu jubileuszu szkoły tj. 15 października 2007 roku.

 

Hymn szkół pt. „ Nasza szkoła jest wesoła” jest inspirowany wierszem
o tym samym tytule. Muzykę napisał jeden z naszych nauczycieli – pan Jacek Grudzimski. Kolejne zwrotki zostały stworzone przez uczniów i wybrane na drodze postępowania konkursowego.

tekst hymnu

patefonW naszej  szkole  jest  wesoło:
tańczą  ściany,  skacze  dach,
biegną  stoły  dookoła,
podśpiewuje  cały  gmach.

ref. Oto  jest
książek  sześć,
każdej  treść
trzeba  zjeść,
oto  jest
książek  sześć.

Patron  szkoły  Jan  Twardowski
o  biedronkach  wszystko  wie.
Pisał  wiersze,  uczył  dzieci,
jak  być  dobrym  teraz  wiem.

ref.

W  szkole  pełno  jest  magików,
każdy  z  nich  nam  lekcje  da.
Z  czarodziejskich  podręczników
nauczymy  się  raz  dwa.

ref.

Wszyscy  lubią  dobre  stopnie,
piątkom,  szóstkom  nigdy  dość.
Naszej  szkoły  to  zalety,
każdy  tu  potrafi  coś.

Patrycja Główka