Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Przygotowania do basenu

W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach na basenie. Zarejestrowaliśmy nasze przygotowania – teoretyczne oraz praktyczne – do treningów w wodzie.