Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

praca

Oferty pracy dla:

NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY KLASY
ASYSTENTA NAUCZYCIELA

Szkoła Podstawowa Niepubliczna przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami poszukuje pilnie chętnych do pracy na stanowiskach:

 • pedagoga specjalnego – wychowawcy klasy
 • asystenta nauczyciela

Miejsce pracy:

 • Warszawa, ul. Skuterowa 9 (Białołęka)

lub

 • Warszawa, ul. Bronowska 18 (Wawer)

Wymagania:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.
 • Kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa karno–skarbowe.
 • Wykształcenie:
  nauczyciel wychowawca – wykształcenie magisterskie lub wyższe zawodowe w kierunku oligofrenopedagogika,
  asystent – nie jest wymagane wykształcenie wyższe.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny,
 • Curriculum vitae, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Miejsce i termin składania ofert:

 • Dokumenty należy składać do 3 września 2018 r. w sekretariacie Szkoły
  adres: Warszawa 03-114, ul. Skuterowa 9
 • lub pocztą elektroniczną na adres j.rola@superszkolyarchiwum.medox.pl

Z wybranym kandydatem dyrektor Szkoły zawiera pierwszą umowę o pracę na czas określony.

Wynagrodzenie brutto na stanowisku nauczyciela kształtuje się następująco:

 • wynagrodzenie – w zależności od awansu zawodowego nauczyciela,
 • dodatek stażowy w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy kolejny rok pracy, aż do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,
 • dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,
 • dodatek motywacyjny w wysokości 10% dla nauczycieli i 5% dla asystentów.

Dyrektor Szkoły Jarosław Rola