Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

dokumenty szkolne

Statut Szkoły Podstawowej Niepublicznej przy FPLzN
Program Wychowawczy Szkół Niepublicznych przy FPLzN
Program Profilaktyczny Szkół Niepublicznych przy FPLzN
Procedura nr 1 – załącznik do Programu Profilaktyki
Procedura nr 2 – załącznik do Programu Profilaktyki
Procedura nr 3 – załącznik do Programu Profilaktyki
Procedura nr 4 – załącznik do Programu Profilaktyki
Procedura nr 5 – załącznik do Programu Profilaktyki