Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

baza lokalowa

Nasze placówki są dobrze przystosowane i wyposażone do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Szkoła do 2017 r. (na Zgrupowania AK Kampinos):

 • mieści się w nowoczesnym trzypiętrowym budynku,
 • zlokalizowana jest na ogrodzonej i zamykanej bramami działce,
 • dysponuje miejscami parkingowymi na wydzielonym terenie,
 • dysponuje ogródkiem pełniącym funkcję placu zabaw i miejsca plenerowych uroczystości.

Architektoniczne udogodnienia w budynku to m.in.:

 • zewnętrzny podjazd dla wózków,
 • wewnątrz 8-osobowa winda,
 • toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła dysponuje profesjonalnie wyposażonymi salami specjalistycznymi:

Sale lekcyjne wyposażone są w:

 • odpowiednio dostosowane stanowiska pracy uczniów (regulowane, mobilne stoliki z blatami umożliwiającymi prawidłową postawę przy pracy, z podpórkami pod łokcie, z ogranicznikami ułatwiającymi utrzymanie porządku na stoliku, z folią antypoślizgową zapobiegającą przesuwaniu się przedmiotów na ławkach),
 • stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu do dyspozycji nauczyciela i uczniów,
 • sprzęt audiowizualny – odtwarzacz cd i magnetofon, projektor multimedialny i ekran,
 • pomoce dydaktyczne przystosowane do możliwości percepcyjnych dzieci (wypukłe mapy, globusy, laminowane karty pracy, przedmioty o fakturowych powierzchniach);
 • pomoce do niewerbalnej komunikacji (indywidualnie projektowane i wykonywane książki komunikacyjne z symbolami PCS i piktogramami, tablice literowe, tablice tematyczne, kalendarze dnia, system oznaczeń ułatwiających orientację w pomieszczeniach, komunikatory elektroniczne),
 • relaksacyjnie zaaranżowane kąciki do odpoczynku.