Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Klasa 1A/2A ZR-W „A”

 

WSPOMNIENIA Z ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

PREZENTACJA

 

wychowawca: Karolina Liguzińska
asystent: Krzysztof Bugalski