Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

religia

Lekcje religii w naszej szkole są po to, żeby rozmawiać o Panu Bogu i z Panem Bogiem. Wspólnie odkrywamy historię życia Pana Jezusa. Przygotowujemy się do przeżywania świąt kościelnych. Czytamy historie biblijne, śpiewamy, malujemy. Słowem i gestem pokazujemy, że kochamy Pana Jezusa. Kilka razy w roku mamy szkolną mszę świętą – przygotowujemy jej oprawę liturgiczną i wspólnie modlimy się w ważnych dla nas intencjach.
Bardzo ważnym elementem katechezy jest przygotowanie do przyjęcia sakramentów: w pierwszych latach nauki – Pierwszej Komunii Świętej, a w Gimnazjum – Bierzmowania. Te ważne chwile przeżywamy wspólnie pod duszpasterską opieką ks. Jana Ujmy, proboszcza parafii Matki Bożej Królowej Pokoju na Młocinach. Przyjacielem naszej szkoły jest ks. Jan Popiel, dzięki jego pomocy wielu naszych uczniów po raz pierwszy przystąpiło do komunii świętej oraz do sakramentu bierzmowania.

100_0151

100_0152

UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

wycieczka do muzeum ks. Jerzego Popiełuszki

Anna Mielecka