Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Klasa 6F/ 7C

Wychowawca: Aneta Aptacy

Asystencie: Ewa Reguła-Zawalich, Marcin Adamus

poprzednie lata

powrót