Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

zajęcia ruchowe

REHABILITACJA W SZKOLE

Rehabilitacja dla dzieci uczęszczających do naszej szkoły (dzieci z mózgowym porażeniem, autystycznych i z wadami genetycznymi), zajmuje ogromne miejsce w usprawnianiu. Terapie, które stosujemy są wieloprofilowym procesem, który wpływa na sferę rozwoju ruchowego, intelektualnego i emocjonalnego, zmierzającego do poprawienia i kompensacji powstałych wcześniej nieprawidłowości.
Usprawnianie naszych uczniów jest kompleksowe i zachodzi stopniowo. Korzystamy z takich form terapii, które pozwolą dziecku na zdobywanie nowych sprawności i umiejętności.
Prowadzona przez nas rehabilitacja jest wielokierunkowym działaniem podejmowanym w celu odtworzenia możliwie w dużym stopniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu lub jeżeli jest to niemożliwe to wyrobienia zastępczych umiejętności wyrównujących braki funkcjonalne.
Rehabilitacja w naszej placówce wymaga współpracy wielu specjalistów. Przede wszystkim jest ukierunkowana na wzrost możliwości dziecka, profilaktykę powstających deformacji i przykurczy, zwiększenie ogólnej wydolności organizmu oraz minimalizację towarzyszących danemu schorzeniu problemów medycznych.

GABINET INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO