Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Klasa Ia IIb SSPdP

20160115_141739_001

wycieczki w klasie
 reko  20151218_153007_001

Wychowawca: Katarzyna Krawczyk

Asystenci: Arkadiusz Kozieł, Maciej Szulc

Poprzednie lata