Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Klasa IIc IIIb SSPdP ZR-W e

KALENDARZ

Wychowawca: Jacek Grudzimski

Nauczyciel wspomagający: Bartłomiej Szappanos
Asystent: Grażyna Serafińska-Tęcza

Poprzednie lata