Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

klasa I/II/III sspdp

„Kartka” klasy Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

Nasi uczniowie realizują program klasy I, II i III przysposobienia do pracy. Nie uczą się konkretnych zawodów, ale ćwiczą umiejętności ważne zarówno w życiu codziennym, jak i podczas wykonywania różnych zawodów. Przykładem takich zajęć są zajęcia kulinarne realizowane w ramach przedmiotu przysposobienie.

Poniżej znajduje się plan dnia, który niebawem uzupełnimy w opisy zajęć.

poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
muzykazaj. kulinarnezaj. ruchowe
zaj. geogr.-przyrod.zaj. kulinarnekreatywnośćzaj. kulinarnezaj. komputerowe
zaj. higienicznezaj. kulinarnekreatywnośćzaj. kulinarnekomunikacja
kreatywnośćzaj. komputerowe

 

 

Mikołajki 2011

 

 

Drzwi klasy, w tym roku kadra puszcza latawce, które jak widać złapały wiatr i lecą daleko.

poprzednie lata