Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Zajęcia higieniczne

W poniedziałek po obiedzie jest czas na higienę osobistą. Oczywiście indywidualnie na higienę naszych uczniów czas się zawsze znajdzie. Na tych zajęciach uczniowie ćwiczą mycie rąk, twarzy i przede wszystkim zębów.