Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

zajęcia geograficzno-przyrodnicze

W poniedziałki mamy zajęcia  geograficzno-przyrodnicze, poznajemy na nich kraje całego świata, ich zwyczaje, najważniejsze
miasta, warunki geograficzne. Na lekcjach intensywnie pracujemy. Korzystamy z tablicy interaktywnej, oglądamy prezentacje, oraz różne filmy, rozwiązujemy krzyżówki, rebusy i quizy, często wykonujemy też prace plastyczne związane z tematyką zajęć. Na zajęciach dużo się uczymy i świetnie się bawimy.