Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Klasa IIa/IIIa

urocz

kuli
wycieczki w klasie
reko 20151218_153007_001
 wytworczosc

Wychowawca: Katarzyna Krawczyk
Nauczyciel wspomagający: Bartłomiej Szappanos
Asystent: Arkadiusz Kozieł

Poprzednie lata