Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

klasa Ia SSPdP

zdj klasowe

 

 wwwnasz kalendarz 1aSSPdP
 gotuj z nami IIIAG

wychowawca: Katarzyna Krawczyk
asystenci: Arkadiusz Kozieł, Maciej Szulc

poprzednie lata