Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Klasa I/IIa SSPdP

nasze zajęcianasza piosenka

A OTO MY:

str1sspdp (4)

str1sspdp (5)

str1sspdp (1)str1sspdp (3)
 str1sspdp (6) str1sspdp (7)

 wychowawca: Jacek Grudzimski

nauczyciele wspomagający: Jędrzej Molczyk, Bartłomiej Szappanos

poprzednie lata