Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

październik 2012

wybory Samorządu Uczniowskiego

schronisko

religia

stawy Brustmana

duszone jabłka

Dzień Nauczyciela

jesienne drzewo

jesień

ciało człowieka

biblioteka

urodziny Oliwki

urodziny Piotrka

praca plastyczna

w-f

zupa dyniowa

dyniowe stworki

przedstawienie AAC

cmentarz

powrót