Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Klasa IV/ZRWc

  
  

 

Poprzednie lata

wychowawca: Ewa Sawicka
nauczyciele wspomagający:
Wioletta Hryniewicka-Migała, Ewelina Felczak