Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

zajęcia p.p.s.

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna

2010/2011

logo artystyczne co nieco logo drewnoplatyka logo gospodarstwo logo dziennikarski logo gliniane cudaki
logo gotuj z nami logo harcerstwo logo internet logo Europejczyk logo arteterapia
logo drama logo film_foto logo komputerowe logo kulinarne logo mały artysta
logo plastyczne logo samorzad logo teatralne logo literatura logo muzykoterapia
logo na tropach zwierzat logo rekodzielo logo sklepik logo sport logo szafa grajaca
logo sztuka logo igla logo katechetyczne logo swiat smaku

archiwum