Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

gotuj z nami

logo gotuj z nami termin: czwartek
prowadzący: Karolina Dębkowska, Michał Kowalewski

Prowadzenie tego typu zajęć jest możliwe ze względu na odpowiednio przygotowane i wyposażone kuchenki. Uczestnicy zajęć poznają sposoby przyrządzania potraw, a z drugiej strony sprzęt gospodarstwa domowego i zasady posługiwania się nim.
Na zajęciach kulinarnych osoby uczestniczące uczą się:
– przygotowywania potraw,
– obsługi sprzętu gospodarstwa domowego,
– samodzielności,
– nakrywania i dekoracji stołu.
Przygotowanie potraw stwarza warunki zbliżone do domowych. Samodzielnie przyrządzone i podane potrawy pozytywnie wpływają na samopoczucie, wzmacniają poczucie wartości. Zajęcia kulinarne uczą samodzielności w dziedzinie zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych. Zajęcia te są dobrą formą integracji grupy, uczą wykonywania pracy zespołowej. Rozwijają w każdej osobie poczucie odpowiedzialności i zaradności życiowej. W naszym Domu ulubionymi potrawami przygotowywanymi na zajęciach są: gofry; frytki; desery oraz placki:)