Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

muzykoterapia

logo muzykoterapia I

termin: poniedziałek

prowadzący: Marta Kozłowska, Patrycja Główka

II

termin: piątek

prowadzący: Ewa Oraszek, Marcin Oraszek