Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

rękodzieło

logo rekodzielo termin: czwartek
prowadzący: Małgorzata S-P, Ewa Oraszek

decoupage-imm

scrapbooking2

decoupage

scrapbooking

RĘKODZIEŁO

filcwww malowane

filcowe

malowanie na tkaninach