Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

tańcowała igła z nitką

logo igla termin: środa 

prowadzący: Ewa Kucharska, Dorota Wróbel

 

rok szkolny 2010/2011

rok szkolny 2009/2010