Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

styczeń

n1n2
b3b4b5n6n7n8n9
b10b11b12b13b14n15n16
b17b18b19b20b21n22n23
b24b25b26b27b28n29n30
b31

powrót