Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

styczeń

n1 n2
b3 b4 b5 n6 n7 n8 n9
b10 b11 b12 b13 b14 n15 n16
b17 b18 b19 b20 b21 n22 n23
b24 b25 b26 b27 b28 n29 n30
b31

powrót