Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

18 stycznia

Ależ ten czas pędzi….. Powtórzyliśmy już pory roku, miesiące, tydzień. Przyszedł czas na DOBĘ.
Pani Basia przeczytała nam książeczkę „Dzień i noc” pani Małgorzaty Strzałkowskiej. W tym opowiadaniu PAN-DZIEŃ nieustannie bawi się w berka z PANIĄ-NOCĄ.
Pobawiliśmy się też w miniteatrzyk, który pokazał nam wschód i zachód słońca i księżyca.
Na zakończenie jeszcze zrobiliśmy „modele” nieba dziennego i nocnego.